EVOSEC

Checklista För Små Och Medelstora Företag Snabb Cyber-säkerhet

Vi kan hjälpa, samråda eller förse ditt företag med följande:

  1. Skydd mot virus, spionprogram, skadliga program och annan skadlig kod eller program
  2. Säkra ditt nätverk, speciellt din WiFi-nätverk
  3. Fastställa bästa praxis och politik och skydda din känsliga/värdefull information
  4. Utbilda och göra dina anställda medvetna om cyberthreats, i våra utanför ditt företag
  5. Backup, intern säkerhetskopiering och extern säkerhetskopiering (Ja, triple backup, inom inuti och utanför företaget)
  6. Fysisk åtkomst till datorer, NASes och andra enheter som används av ditt företag
  7. Mobila enheter/Bring Your Own Device: handlingsplan, säkerhetshantering, säkerhet apps, borttappade enheter, kryptering av känsliga data
  8. Kundinriktade webbplatser: skydd, utlämnande av känslig information, programsäkerhet