Automatyzacja Systemu Linux

Concept:

IT automation is the linking of disparate systems and software in such a way that they become self-acting or self-regulating.

Jak to robimy:

Piszemy skrypty, możemy skonfigurować/dostosować oprogramowanie, możemy zaplanować oprogramowania do uruchomienia w stałych razy lub gdy zostanie wywołany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.